You are currently viewing Retragerea UK si normele UE privind produsele biocide – ian. 2018

Retragerea UK si normele UE privind produsele biocide – ian. 2018

Bruxelles, 23 ianuarie 2018


AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE PRIVIND PRODUSELE BIOCIDE

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția cazului în care se stabilește o altă dată prin acordul de retragere1, întreaga legislație primară și secundară a Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit începând cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”). Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”.

Pregătirea pentru retragere este o chestiune de interes nu doar pentru autoritățile europene și naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere gradul considerabil de incertitudine, în special în ceea ce privește conținutul unui eventual acord de retragere, operatorilor economici implicați în activitățile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide li se amintesc consecințele juridice care vor trebui luate în considerare atunci când Regatul Unit va deveni o țară terță.
Sub rezerva dispozițiilor tranzitorii care ar putea fi prevăzute într-un eventual acord de retragere, Regatului Unit nu i se mai aplică, de la data retragerii, normele UE în domeniul produselor biocide . În special, operatorii economici ar trebui să ia în considerare faptul că, potrivit dreptului Uniunii, țările terțe nu pot acționa ca stat membru evaluator sau stat membru de referință

 În ceea ce privește depunerea de cereri noi, operatorii economici ar trebui să ia în considerare termenele preconizate ale diferitelor proceduri în care Regatul Unit ar putea avea, de exemplu, rolul de stat membru evaluator sau de stat membru de referință. Ținând seama de aceste incertitudini, precum și de cadrul de reglementare, operatorii economici ar trebui să aibă în vedere luarea măsurilor corespunzătoare. De exemplu, în cazul în care există riscul ca procedurile respective să nu fie încheiate până la data la care Regatul Unit părăsește Uniunea, solicitanții pot alege un alt stat membru evaluator sau stat membru de referință care să efectueze evaluarea.


În ceea ce privește procedurile în curs pentru care Regatul Unit efectuează în prezent o evaluare, operatorii economici ar trebui să monitorizeze cu atenție progresul acestora. În cazul în care există indicii clare că procedura nu se va încheia până la data retragerii, având în vedere incertitudinile existente, precum și cadrul de reglementare, operatorii economici ar trebui să aibă în vedere luarea măsurilor corespunzătoare. De exemplu, operatorii pot lua în considerare posibilitatea de a avea un alt stat membru evaluator.
Operatorii economici ar trebui să ia în considerare, de asemenea, faptul că, în conformitate cu dreptul Uniunii:

  • titularii autorizațiilor pentru produse trebuie să fie stabiliți în Uniune (sau în țări SEE ori în Elveția);
  • furnizorii substanțelor sau produselor active incluse în lista menționată în articolul 95 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide trebuie să fie stabiliți sau să aibă un reprezentant stabilit în Uniune (sau în țări SEE ori în Elveția).

Serviciile Comisiei și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) lucrează în prezent cu statele membre, cu țările SEE și cu Elveția în vederea definirii unei căi coordonate de urmat în ceea ce privește comunicarea, convenirea și transferul tehnic al dosarului în timp util în cazul în care este necesară o modificare. Acest lucru va fi deosebit de important pentru programul de revizuire a substanțelor active existente, pentru care Regatul Unit fost desemnat drept stat membru evaluator printr-un act legislativ [Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei].


Site-ul web al Comisiei privind aprobarea substanțelor active (https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en) oferă informații generale privind aprobarea substanțelor active, precum și o serie de întrebări și răspunsuri legate de Regulamentul (CE) nr. 528/2012 privind produsele biocide. Aceste informații sunt disponibile și pe site-ul web al ECHA.
Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații și întrebări și răspunsuri relevante, dacă va fi necesar.


Comisia Europeană
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară

Lasă un răspuns