Romchimica

Asociația companiilor chimice din România

Asociația companiilor chimice din România – Romchimica este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată în luna august 2013.

Asociația companiilor chimice din România

 

ASOCIAȚIA COMPANIILOR CHIMICE DIN ROMÂNIA – ROMCHIMICA este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată în luna august 2013. Acest demers a fost iniţiat în urma lipsei unei reprezentări efective a industriei chimice în raport cu partenerii de dialog interni şi externi, fapt care genera, cel puţin, disfuncţii în comunicarea funcţională la nivel de ramură industrială.

ROMCHIMICA s-a înfiinţat cu sprijnul CEFIC (Consiliul European al Industriei Chimice ), ca răspuns la necesitatea stringentă a industriei chimice româneşti de a avea o voce care să o reprezinte, atât la nivel national cât şi internaţional.

Profil

ASOCIAȚIA COMPANIILOR CHIMICE DIN ROMÂNIA – ROMCHIMICA este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală

Misiune

ROMCHIMICA promovează aspectele științifice, tehnice, de mediu, economice și legislative

Obiective

Analiza şi elaborarea unor soluţii consolidate la chestiunile de interes pentru industria reprezentată

Să luăm legătura

Anunțuri