Colaborare în cadrul proiectului

„Simplificarea procedurilor admnistrative şi reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri în domeniul operaţiunilor cu precursori de droguri (RNP)”

Ca urmare a unui îndelungat parteneriat, Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România a încheiat un protocol de colaborare cu Agenția Națională Antidrog, care implementează proiectul „Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri în domeniul operaţiunilor cu precursori de droguri (RNP)”,Cod Contract: SIPOCA 864/MySMIS2014+ 134092,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu participarea Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Măsurile concrete propuse în cadrul proiectului au ca obiectiv simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației, facilitarea accesului la documentele şi informaţiile necesare, atât pentru administraţia publică centrală şi, mai ales, pentru mediul de afaceri, precum și creşterea calității schimbului de date interinstituțional, ce implică actualizări procedurale, personal pregătit, instrumente digitale adecvate.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele:

  • Acces simplificat al mediului de afaceri la serviciile oferite de Agenția Națională Antidrog, în special pentru emiterea de Licențe/Înregistrări/Autorizații;
    • Mecanism național de monitorizare si control al operațiunilor cu precursori de droguri optimizat si proceduri interinstituționale simplificate;
    • Cunoștințe și abilități îmbunătățite ale personalului din cadrul Agenției Naționale Antidrog și din cadrul structurilor administrației publice centrale cu responsabilități în domeniul monitorizării și controlului operațiunilor cu precursori.

Lansarea proiectului va avea loc în luna august și de rezultatele implementării proiectului va beneficia mediul de afaceri, precum și alte entități juridice care desfășoară operațiuni cu substanțe chimice – precursori de droguri și care au obligații în raport cu autoritățile, stabilite de legislația în domeniul precursorilor.

Lasă un răspuns