You are currently viewing Proiect ANAD

Proiect ANAD

Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România – APDCR – promovează interesele ştiinţifice, tehnice, de mediu, economice şi juridice ale societăţilor înfiinţate în România din sectoarele chimic, petrochimic, plastice,  contribuind la dezvoltarea durabilă a acestora

În conformitate cu viziunea și misiunea exprimate de APDCR a fost încheiat un acord de colaborare cu Agenția Națională Antidrog încă din anul 2017.

Anul acesta, la propunerea Agenției Naționale Antidrog, APDCR a devenit partener în proiectul “Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri în domeniul operaţiunilor cu precursori de droguri”.

În cadrul acestui proiect se vor organiza numeroase ateliere de lucru, dezbateri și conferințe între autoritațile din România și reprezentanții companiilor care derulează operațiuni cu precursori de droguri.

Obiectivele principale vizează implementarea unui sistem informatic de raportare, proceduri simplificate în obținerea de către operatori a licențelor, înregistrărilor și autorizațiilor, precum și implementarea principiului de dezvoltare durabilă în cadrul mecanismului de monitorizare și control al precursorilor.

Lasă un răspuns