You are currently viewing COMUNICAT

COMUNICAT

Reprezentanți ai APDCR au participat la atelierul de lucru

„Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri în domeniul operaţiunilor cu precursori de droguri (RNP)”

Agenția Națională Antidrog, în calitate de punct național focal și ghișeu unic privind precursorii de droguri, a desfășurat, în perioada 02-04 februarie 2022, la Predeal, în județul Brașov, atelierul de lucru Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri în domeniul operaţiunilor cu precursori de droguri (RNP)”, implementat în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Atelierul a reunit 50 de specialiști din cadrul autorităţilor publice centrale și locale cu atribuţii în domeniul monitorizării şi controlului operaţiunilor cu precursori de droguri, respectiv Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția Generală a Vămilor, precum și reprezentanți ai operatorilor și utilizatorilor de precursori și ai Asociației Producătorilor și Distribuitorilor de Chimicale din România.

Scopul atelierului, subsumat rezultatului de proiect 1Acces simplificat al mediului de afaceri la serviciile oferite de Agenția Națională Antidrog, în special pentru emiterea de Licențe/Înregistrări/Autorizații, vizează analiza limitelor modului de aplicare a sistemului legislativ de monitorizare și control a precursorilor de droguri atât din perspectiva poverii administrative pentru mediul de afaceri cât și din cea a raporturilor de cooperare interinstituțională. Aceste aspecte vor fi valorificate în activitatea de dezvoltare a sistemului informatic care va contribui la simplificarea procedurilor și reducerea birocrației pentru operatorii cu precursori și la optimizarea proceselor decizionale instituționale în domeniul monitorizării și controlului precursorilor.

Din partea Asociației Producătorilor și Distribuitorilor de Chimicale din România au participat, deopotrivă, producători și distribuitori de produse chimice, precum și conducerea executivă a asociației. Atelierul de lucru a fost un bun prilej de a împartăși bune practici din alte state comunitare în raportarea precursorilor de droguri și de a oferi feedback autorităților în ceea ce privește raportarea la nivel național și limitele acesteia.

Lasă un răspuns