Romanian Chemical Companies Association

Profilul organizaţiei

Romanian Chemical Companies Association – ROMCHIMICA este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată în luna august 2013. Acest demers a fost iniţiat în urma lipsei unei reprezentări efective a industriei chimice în raport cu partenerii de dialog interni şi externi, fapt care genera, cel puţin, disfuncţii în comunicarea funcţională la nivel de ramură industrială.

ROMCHIMICA s-a înfiinţat cu sprijnul CEFIC (Consiliul European al Industriei Chimice ), ca răspuns la necesitatea stringentă a industriei chimice româneşti de a avea o voce care să o reprezinte, atât la nivel national cât şi internaţional.

Misiunea ROMCHIMICA

Prin misiunea sa, ROMCHIMICA promovează interesele ştiinţifice, tehnice, de mediu, economice şi juridice ale societăţilor înfiinţate în România din sectoarele chimic, petrochimic, plastic şi farmaceutic contribuind la dezvoltarea durabilă a acestora.

ROMCHIMICA, ca partener al factorilor decizionali din Romania, îşi propune să faciliteze atât dialogul cu industria dar şi schimbul amplu de expertiză, plasând în acest fel industria chimică din România la rangul de contributor activ, de încredere şi apreciat de societate.

Obiectivele ROMCHIMICA

  • Analiza şi elaborarea unor soluţii consolidate la chestiunile de interes pentru industria reprezentată
  • Stabilirea şi aplicarea unor planuri de măsuri pentru ca recomandările, legile şi îndrumările tehnice, stiinţifice şi de reglementare emise de organismele europene să fie corect interpretate
  • Desfăşurarea de acţiuni de informare şi promovare a unor poziţii convergente în probleme de interes reciproc, împreună cu partenerii interesaţi
  • Asigurarea unor relaţii deschise cu mass media si promovarea unei imagini corecte a activităţilor membrilor asociaţiei.

Activitatea şi priorităţile ROMCHIMICA

Activitatea în cadrul asociaţiei noastre are ca priorităţi:

  • Urmărirea şi susţinerea implementării REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
  • Dezvoltarea programului de Îngrijire Responsabilă (Responsible Care) ca şi a altor Programe asemănătoare în România
  • Urmărirea şi susţinerea Politicii Energetice la nivel Naţional şi European
  • Sprijinirea programelor care susţin dezvoltarea durabilă şi sustenabilitatea
  • Susţinerea implementării eficace a Standardelor şi Regulamentelor Europene aplicabile, acolo unde este identificată necesitatea unor activităţi suplimentare celor desfăşurate de organismele legislative în drept

Priorităţile activităţilor sunt actualizate în funcţie de importanţa şi situaţia la nivel naţional, printr-un permanent dialog cu membrii şi partenerii de lucru.

Întreaga activitate a asociaţiei se desfășoară cu respectarea strictă a legislaţiei comunitare şi naţionale privind concurenţa.